Νέοι Ενημερωμένοι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Νέοι Ενημερωμένοι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτών ΙΕΚ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ανακοίνωσε ότι οι ενημερωμένοι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδέονται στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που όρισαν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης και στη συνέχεια να επιλέγουν το σύνδεσμο «Αποτελέσματα».

Σας επισημαίνουμε ότι για το ΙΕΚ Μυτιλήνης υπάρχουν αλλαγές στους στους κλάδους ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ09 – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ1802 – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΕ1803 – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΕ1835 – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΣΩΝ, ΠΕ1836 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΕ0402 – ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ0404 – ΒΙΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ.

Οι Νέοι Ενημερωμένοι Προσωρινοί Πίνακες Υποψήφιων Εκπαιδευτών για το ΙΕΚ Μυτιλήνης είναι διαθέσιμοι από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ενημερωμένοι Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Σχολιάστε