Προγραμματισμός Ύλης Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2014Β κι Αναπληρώσεις

Προγραμματισμός Ύλης Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2014Β κι Αναπληρώσεις

Προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός της ύλης των μαθημάτων και να ορισθούν έγκαιρα τυχόν αναπληρώσεις, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α) Για κάθε εξάμηνο πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομάδες κατάρτισης, δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30.

β) Η κατάρτιση για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2014Β ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Η περίοδος εξετάσεων κι έκδοσης αποτελεσμάτων διαρκεί από 2/2/2015 μέχρι και 13/2/2015.

γ) Για όλα τα μαθήματα, πρέπει να οριστούν αναπληρώσεις έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Ημερολόγιο του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2014Β.

δ) Η εξετάσεις προόδου πραγματοποιούνται πριν συμπληρωθεί το 70% των ωρών κατάρτισης, δηλαδή στο 11ο μάθημα ή πριν.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να:

  • Οργανώσουν την ύλη των μαθημάτων τους και να παραδώσουν συμπληρωμένο το έντυπο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ (υπάρχει στη σελίδα Έντυπα.
  • Ορίσουν την ημερομηνία της προόδου
  • Ορίσουν τις απαραίτητες αναπληρώσεις

Σχολιάστε