Απαλλαγή Μαθημάτων ΙΕΚ

Απαλλαγή Μαθημάτων ΙΕΚ

Κατόπιν ερωτημάτων που δεχθήκαμε και την ενημέρωση που είχαμε από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε, πως δεν υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα (π.χ. αγγλικά, χρήση Η/Υ, μαθήματα στα οποία υπάρχει πιστοποιημένο προσόν) καθώς στο άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (αρ. πρωτ. 5954/23-6-2014) ρητά αναφέρεται, ότι κάτι τέτοιο πρέπει να προβλέπεται και από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών, κάτι το οποίο δεν υπάρχει για τις νέες ειδικότητες που ξεκίνησαν τουλάχιστον από το εξάμηνο 2013Α μέχρι το τωρινό.

Σχολιάστε