ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι το ∆.Ι.Ε.Κ Μυτιλήνης θα είναι αρμόδιο για την κατάθεση των φακέλων των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους εκπαιδευτές ΣΕΚ. Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών µαζί µε την εκτυπωµένη αίτηση, υπογεγραµµένη, θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπροσώπως στην έδρα του ∆.Ι.Ε.Κ Μυτιλήνης, Στρατή Μυριβήλη 108, Μυτιλήνη, για το αντίστοιχο ΣΕΚ Μυτιλήνης (όπως περιγράφεται στο σχετικό πίνακα της πρόσκλησης), από 24-11-14 έως 26-11-14 και ώρα 12.00 ως 5.00 μ.μ.

Διευκρινήσεις για τα θέματα των ΣΕΚ δίνονται στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: http://applications.inedivim.gr (επιλέγετε το σύνδεσμο αιτήσεις εκπαιδευτών ΙΕΚ/ΣΕΚ)

Πρόσκληση Εκπαιδευτών ΣΕΚ 2014-2015: http://www.inedivim.gr/attachments/article/695/20141112-01-Prosklisi-SEK-2014-2015.pdf

Συχνές Ερωτήσεις: http://www.inedivim.gr/attachments/article/695/20141112-03-sixnes-erotiseis.pdf

Ειδικότητες ΣΕΚ: http://www.inedivim.gr/attachments/article/695/20141112-02-parartima-sek.pdf

Σχολιάστε