ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Υλοποίησης του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ» ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος της πρακτικής άσκησης στους δέκα χιλιάδες (10.000) δικαιούχους – απόφοιτους ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ των εξαμήνων από 2008 Β’, 2009 Α΄, 2009 Β΄, 2010 Α’, 2010 Β’ , 2011 Α΄, 2011 Β΄,2012 Α΄ & 2013 Α΄.

Όσον αφορά στους δικαιούχους επιδότησης πρακτικής άσκησης (αποφοίτους ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ) σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση 2552/114/09.12.2014 του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και με προσωπική συμβολή του Υφυπουργού Παιδείας κ. Γεωργαντά, ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος των 800,00 € στους χίλιους πεντακοσίους  δικαιούχους (1.500) των εξαμήνων 2008 Β’, 2009 Α΄, 2009 Β΄, 2010 Α’, 2010 Β’ & 2011 Α΄, των οποίων τα στοιχεία είχαν υποβληθεί έγκαιρα από τα ΔΙΕΚ της Χώρας στο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης.

Σχολιάστε