Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φοίτησης φθινοπωρινού εξαμήνου 2014Β

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φοίτησης φθινοπωρινού εξαμήνου 2014Β

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα φοίτησης για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2014Β. Οι σπουδαστές μπορούν να ενημερωθούν για το χαρακτηρισμό φοίτησής τους (απουσίες) από τον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ Μυτιλήνης.

Σχολιάστε