ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2015Α

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2015Α

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις διδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτών του Δ.ΙΕΚ Μυτιλήνης για το εξάμηνο 2015Α έχουν εκδοθεί. Οι εκπαιδευτές μπορούν να τις παραλάβουν.

Σχολιάστε