ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙ ΒΕΚ (για όσους έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα φοίτησης)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙ ΒΕΚ (για όσους έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα φοίτησης)

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 5954/23-06-2014, άρθρο 3,παραγρ. 1,  με θέμα » Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Κατόπιν όμως ενημέρωσης από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθώς θα καθυστερήσει η διαμόρφωση του προγράμματος για εκτύπωση των Β.Ε.Κ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν προσωρινά μία Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ.

Σχολιάστε