ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης που αφορά την Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων των ΙΕΚ για ενημέρωσή σας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σχολιάστε