ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ

Απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ και ΤΕΛ, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στα ΙΕΚ σε συναφείς ειδικότητες στο Γ’ εξάμηνο.
Για το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης στο Γ’ εξάμηνο μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι:

  • ΕΠΑ.Σ. ΥΠΕΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, Τ.Ε.Λ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ στην ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  • Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ / 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2.ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΕΠΑ.Λ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ, Τ.Ε.Λ. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, Ε.Π.Λ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ στην ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΕΠΑ.Λ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΕΠΑ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ΒΟΗΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, Τ.Ε.Λ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, στην ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  • ΕΠΑ.Σ. ΥΠΕΠΘ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ / ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για κατάταξη, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) θα γίνονται στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δείτε το έγγραφο με την αντιστοίχηση όλων των ειδικοτήτων.

Σχολιάστε