Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων (επιτυχόντων) ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων (επιτυχόντων) ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΕΚ ΜΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από Πέμπτη 1-10-2015 έως και Πέμπτη 08-10-2015 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ).

Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, οι επιτυχόντες θα χρειαστεί  να προσκομίσουν συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής, αντίγραφο της αρχικής ηλεκτρονικής αίτησης, φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία απολυτηρίου και φωτοτυπίες όλων των άλλων εγγράφων που έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, συνιστούμε να έχουν κατεβάσει την αίτηση εγγραφής και να τη συμπληρώσουν πριν έρθουν για την οριστικοποίηση της εγγραφής τους για να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις καθώς και να έχουν μαζί τους όλες τις απαραίτητες φωτοτυπίες.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησή τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων.

2. ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αναμένεται ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 12 Οκτωβρίου 2015 για συμπλήρωση κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τυχόν κενές θέσεις στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης.

Σχολιάστε