ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΔΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΔΟΥ

doyΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να απασχολήσει απόφοιτο του ΙΕΚ.

Προτεινόμενες είναι οι ειδικότητες σχετικές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή με οικονομία-διοίκηση.

Πληροφορίες Κα Πατίκα Στέλλα τηλ 2251353101

Σχολιάστε