ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΥΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΥΔΕ

ydeΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) ενδιαφέρεται να απασχολήσει απόφοιτο του ΙΕΚ.

Προτεινόμενες είναι οι ειδικότητες σχετικές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ή με οικονομία-διοίκηση.
Πληροφορίες Κα Γιαννή Ελένη, τηλ. 2251354703

Σχολιάστε