Ορθή Επανάληψη: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ορθή Επανάληψη: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ορθή Επανάληψη

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα http://www.gsae.edu.gr/ τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Δείτε το νέο επισυναπτόμενο αρχείο

Σχολιάστε