Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών για τα εξάμηνα 2015β και 2016α

Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών για τα εξάμηνα 2015β και 2016α

Παρακαλούμε διαβάστε την πρόσφατη ανακοίνωσή μας με τις διευκρινήσεις προς υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτές.

Η κατάθεση των φακέλων με τα δικαιολογητικά θα πραγματοποιηθεί από 04/11/2015 έως 06/11/2015 και κατά τις ώρες 09:30-12:30 και 15:00-20:00 στο ΙΕΚ Μυτιλήνης.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα μαθήματα που θα διδαχθούν στο νέο εξάμηνο 2015β από την ιστοσελίδα του ΙΕΚ Μυτιλήνης, μέσω των επιλογών του μενού «Ειδικότητες» κατεβάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε ειδικότητα που σας ενδιαφέρει.

Μη ξεχάσετε να συμπληρώσετε το έντυπο με τις μέρες και ώρες που είστε διαθέσιμοι για να διδάξετε.

Σχολιάστε