Συμπλήρωση εντύπων εκπαιδευτών για το εαρινό εξάμηνο 2016Α

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ να παραλάβουν το συντομότερο τα έντυπα και τις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης για το εαρινό εξάμηνο 2016Α.

Σχολιάστε