Συμπλήρωση εντύπων εκπαιδευτών για το εαρινό εξάμηνο 2016Α

Συμπλήρωση εντύπων εκπαιδευτών για το εαρινό εξάμηνο 2016Α

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ να παραλάβουν το συντομότερο τα έντυπα και τις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης για το εαρινό εξάμηνο 2016Α.

Σχολιάστε