ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΛ ΚΑΙ ΤΕΛ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016Β

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΛ ΚΑΙ ΤΕΛ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016Β

Απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΛ ΚΑΙ ΤΕΛ, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης σε συναφείς ειδικότητες στο Γ’ εξάμηνο.
Πιο συγκεκριμένα, στο νέο φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β, μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι:

  • ΤΕΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ, στην ειδικότητα του ΔΙΕΚ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
  • Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / 1.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ή ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ή Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ή ΕΠΑ.Λ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ή  ΤΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ή ΕΠΛ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην ειδικότητα του ΔΙΕΚ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για κατάταξη, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο ΕΠΑΛ) θα γίνονται στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρες 13:00 – 17:30.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δείτε το έγγραφο με την αντιστοίχηση όλων των ειδικοτήτων.

Σχολιάστε