Επιλαχόντες υποψήφιοι καταρτιζόμενοι ΔΙΕΚ Μυτιλήνης 2016

Επιλαχόντες υποψήφιοι καταρτιζόμενοι ΔΙΕΚ Μυτιλήνης 2016

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για το 2016 οι οποίοι έκαναν ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν εμφανίζονται στον πίνακα επιτυχόντων υποψήφιων έχουν χαρακτηρισθεί ως επιλαχόντες (σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης).

Στους επιλαχόντες συμπεριλαμβάνονται προσωρινά κι οι υποψήφιοι που επέλεξαν ως 1η επιλογή την ειδικότητα «Γραφιστική εντύπων κι ηλεκτρονικών μέσων» η οποία σε αυτή τη φάση δε συγκέντρωσε το ελάχιστο όριο αιτήσεων. Για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης κατέθεσε αίτημα στη ΓΓΔΒΜΝΓ έτσι ώστε να λειτουργήσει με μειωμένο αριθμό καταρτιζομένων.

Μετά την Α’ Φάση των εγγραφών που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 26-9-2016, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση που θα αφορά τους επιλαχόντες. Εφόσον υπάρξουν κενά, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν εγγραφές επιλαχόντων.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρξουν επιπλέον κενά, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν επιπλέον εγγραφές υποψηφίων οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική αίτηση (εκτός συστήματος).

 

Σχολιάστε