ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ 2016Β

ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ 2016Β

Παρακαλούνται οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (πρώην επιλαχόντες) να προσέρχονται από Παρασκευή 30/09/2016 μέχρι και την Τρίτη 04/10/2016 και ώρα 20:00, στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Οι ώρες εγγραφών για το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης είναι 13:00-20:00.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους οι νέοι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Παρακαλούμε μην προσέρχεστε στο ΙΕΚ με ελλιπή δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε μην προσέρχεστε στο ΙΕΚ με πρωτότυπα δικαιολογητικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτοαντιγράφων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω αρχεία:

  1. Κατάσταση νέων επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για τμήματα Α΄ εξαμήνου 2016Β
  2. Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων (σας συνιστούμε να έχετε την αίτησή σας συμπληρωμένη πριν έρθετε στο ΙΕΚ για αποφυγή καθυστερήσεων)

Για τους υποψηφίους εκτός συστήματος (οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση) θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Σχολιάστε