ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 2016Β

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 2016Β

Υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που δεν έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση για να εγγραφούν σε ΔΙΕΚ χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Όλοι υποψήφιοι της ειδικότητας «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», είτε έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση είτε όχι, θεωρούνται επίσης ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Για την ειδικότητα αυτή θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 3/10/2016 δίνεται η δυνατότητα για αιτήσεις εγγραφών υποψηφίων καταρτιζομένων ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ώστε να συμπληρωθούν «με συντεταγμένο τρόπο» κενές θέσεις σε τμήματα ειδικοτήτων, όπου είναι δυνατό.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ να προσέρχονται από Δευτέρα 3/10/2016 στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Η λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ έχει καθοριστεί ακόμη.

Όπως έχουμε ανακοινώσει, οι εγγραφές των ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (πρώην επιλαχόντων) πραγματοποιούνται από Παρασκευή 30/09/2016 μέχρι και την Τρίτη 04/10/2016. Επομένως, ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων για τους υποψηφίους ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ δεν είναι γνωστός. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων για τους υποψηφίους ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Οι ώρες εγγραφών για το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης είναι 13:00-20:00.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους οι υποψήφιοι ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Αίτηση εγγραφής (το έντυπο είναι διαθέσιμο στο ΔΙΕΚ αλλά σας συνιστούμε να έχετε την αίτησή σας συμπληρωμένη πριν έρθετε για αποφυγή λαθών ή καθυστερήσεων). Στο έντυπο της αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμπληρωμένος ο ΑΜΚΑ του υποψηφίου. Δίχως ΑΜΚΑ δεν είναι δυνατό να γίνει αίτηση.
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Παρακαλούμε μην προσέρχεστε στο ΙΕΚ με ελλιπή δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε μην προσέρχεστε στο ΙΕΚ με πρωτότυπα δικαιολογητικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτοαντιγράφων.

Σχολιάστε