Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου 2016Β

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου 2016Β

Σας ανακοινώνουμε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για όλες τις ειδικότητες του ΙΕΚ.

Σχολιάστε