Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Γ’ Εξαμήνου

Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Γ’ Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές I» της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1/11/2016, 3η-4η ώρα. Την ίδια μέρα και ώρα θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Φορολογική Πρακτική».

Σχολιάστε