Επικοινωνία με το Τμήμα Λογιστηρίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Επικοινωνία με το Τμήμα Λογιστηρίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απευθυνθούν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για οικονομικά ή ασφαλιστικά θέματα για τις δυνατότητες πρόσβασης στο Τμήμα Λογιστηρίου:

1. Η υποβολή αιτημάτων προς το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται εγγράφως με τους παρακάτω τρόπους:

  • κατάθεση στο τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  07.00 π.μ.  – 15.00 μ.μ.
  • αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση (email): protokollo@inedivim.gr
  • αποστολή  μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 213 1314603

2. Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης:  Δευτέρα έως Παρασκευή, 15.00 – 16.00 μμ.

3. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 131 4581, 213 131 4588, 213 131 4597.

Δείτε τη σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Σχολιάστε