Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα» της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7/11/2016, 1η-3η ώρα. Το μάθημα «Ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών» θα πραγματοποιηθεί κανονικά 4η-5η ώρα.

Σχολιάστε