Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα» της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7/11/2016, 1η-3η ώρα. Το μάθημα «Ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών» θα πραγματοποιηθεί κανονικά 4η-5η ώρα.

Σχολιάστε