Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Α’ Εξαμήνου

Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Α’ Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Δίκαιο I» της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Α’ Εξαμήνου την Πέμπτη 10/11/2016 θα πραγματοποιηθεί μόνο για μία διδακτική ώρα (3η ώρα). Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Σχολιάστε