Οδηγίες Σχετικά με τη Συμπλήρωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτών (Νέα Ενημέρωση 11/11/16)

Οδηγίες Σχετικά με τη Συμπλήρωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτών (Νέα Ενημέρωση 11/11/16)

Σημείωση 11/11/16: Σας παραθέτουμε αυτούσιο ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ:

Σας αποστέλλουμε εκ νέου διορθωμένα σε κάποια σημεία τα  έντυπα “απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή” και “Δήλωση ατομικών στοιχείων” , προς αντικατάσταση των προηγούμενων και προσθέτουμε μία ακόμη Υπεύθυνη Δήλωση. Σας ενημερώνουμε ότι όλα αυτά ισχύουν μέχρι 31-12-2016 οπότε και θα ενημερωθείτε με καινούριο email για τις αλλαγές που τυχόν θα προκύψουν από τη μελλοντική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων.

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης ότι από Παρασκευή 11/11/2016 ξεκινά εκ νέου η διαδικασία συμπλήρωσης ατομικών στοιχείων προκειμένου να προετοιμαστούν οι συμβάσεις του τρέχοντος εξαμήνου 2016Β. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που έχουν ήδη παραλάβει ή εκτυπώσει τα έντυπα, να τα αντικαταστήσουν με τα διορθωμένα.

Παρακαλούμε δείτε τα παρακάτω αρχεία:

1. Οδηγίες σχετικά με τα απαταίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία εκπαιδευτή (νέο διορθωμένο αρχείο, αφορά όλους τους εκπαιδευτές)

2. Δήλωση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτή (νέο διορθωμένο αρχείο, εκτυπώνεται σε ένα φύλλο διπλής όψης μπρος-πίσω, συμπληρώνεται και υπογράφεται από κάθε εκπαιδευτή)

3. Υπεύθυνη Δήλωση ΤΛΥ (νέο αρχείο, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους δημοσίους υπαλλήλους και κατά κύριο επάγγελμα ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Υπεύθυνη δήλωση δημοσίου υπαλλήλου (εκτυπώνεται η πρώτη σελίδα μόνο και υπογράφεται από τους δημοσίους υπαλλήλους)

Υπεύθυνη δήλωση μερικώς ασφαλισμένου (εκτυπώνεται και υπογράφεται από τους εκπαιδευτές που είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι μερικής απασχόλησης, άνεργοι ή συνταξιούχοι).

Υπεύθυνη δήλωση πλήρως ασφαλισμένου (εκτυπώνεται και υπογράφεται από τους εκπαιδευτές που είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι αορίστου χρόνου ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ).

Για διευκόλυνση των εκπαιδευτών και ταχύτερη διεκπεραίωση των εντύπων παρακαλούμε τους εκπαιδευτές να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

  • Οι οδηγίες πρέπει να ακολουθηθούν σωστά από όλους τους εκπαιδευτές κατά περίπτωση.
  • Η ημερομηνία πρόσληψης είναι 7/10/2016 (εξαιρούνται οι εκπαιδευτές στους οποίους έγινε ανάθεση εκ των υστέρων π.χ. για να αντικαταστήσουν συνάδελφό τους που αποχώρησε) και η ημερομηνία αποχώρησης είναι 15/2/2017 (εξαιρούνται οι εκπαιδευτές οι οποίοι π.χ.  έχουν πραγματοποιήσει 4-5 διδασκαλίες και αποχώρησαν πριν τη λήξη του εξαμήνου) .
  • Στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης ατομικών στοιχείων, πρέπει να αναγραφούν οι συνολικές ώρες διδασκαλίας ανά ειδικότητα και εξάμηνο, π.χ. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου, Α’ εξάμηνο 60 ώρες (όχι τα μαθήματα).
  • Συνιστούμε στους εκπαιδευτές να εκτυπώσουν τα έντυπα που τους αφορούν, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα υποβάλλουν υπογεγραμμένα στη διεύθυνση του ΔΙΕΚ το συντομότερο.
  • Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτές αδυνατούν να εκτυπώσουν τα έντυπα, μπορούν να τα παραλάβουν από τη γραμματεία του ΔΙΕΚ από Παρασκευή 11/11/2016 13:00-17:00.

Σχολιάστε