Ανακοίνωση για τα μαθήματα της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 24/11/2016. Θα ειδοποιηθείτε για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

Σχολιάστε