Εξετάσεις Προόδου Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016Β

Εξετάσεις Προόδου Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016Β

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις προόδου για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β θα πραγματοποιηθούν από 12/12/2016 μέχρι 16/12/2016 σύμφωνα με το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Τονίζουμε ότι οι εξετάσεις προόδου είναι υποχρεωτικές για όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά).

Οι επαναληπτικές εξετάσεις προόδου, για όλα τα θεωρητικά μαθήματα του ΔΙΕΚ, θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00-15:00. Στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις προόδου μπορούν να λάβουν μέρος καταρτιζόμενοι οι οποίοι απουσίασαν από την εξέταση για σοβαρό λόγο. Οι καταρτιζόμενοι σε αυτή την περίπτωση θα προσκομίσουν το ανάλογο δικαιολογητικό τη μέρα της εξέτασης. Για τα εργαστηριακά μαθήματα, οι επαναληπτικές εξετάσεις προόδου θα πραγματοποιηθούν από 19-12-2016 μέχρι 21-12-2016, τις ημέρες και ώρες που θα ορίσουν οι εκπαιδευτές.

Καλούνται οι εκπαιδευτές των θεωρητικών μαθημάτων να μεριμνήσουν ώστε τα θέματα για κάθε εξέταση προόδου να είναι εγκαίρως διαθέσιμα στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης (και στην περίπτωση επαναληπτικής εξέτασης)

Τονίζουμε επίσης σε όλους τους εκπαιδευτές ότι θα πρέπει να ανεβάσουν εγκαίρως το υλικό για κάθε μάθημα που έχουν αναλάβει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σημειώσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι τελικές καταστάσεις βαθμολογίας πρέπει να παραδοθούν από τους εκπαιδευτές στη γραμματεία του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης μέχρι 22/12/2016 δίχως εκκρεμότητες.

Σχολιάστε