Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Α’ Εξαμήνου

Ανακοίνωση για την ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Α’ Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρώσεις για το μάθημα «Οικονομικά Μαθηματικά» της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Α’ Εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 1/12/2016 και την Πέμπτη 8/12/2016, 6η ώρα.

Σχολιάστε