Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτές που πληρώνονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτές που πληρώνονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του εξαμήνου 2016Β που πληρώνονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών να κρατήσουν ένα τιμολόγιο του 2016. Η πληρωμή που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες για το 2016 θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά.

Αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ το συντομότερο.

Σχολιάστε