Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτές που πληρώνονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του εξαμήνου 2016Β που πληρώνονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών να κρατήσουν ένα τιμολόγιο του 2016. Η πληρωμή που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες για το 2016 θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά.

Αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ το συντομότερο.

Σχολιάστε