Έλεγχος Παρουσιολογίων Εκπαιδευτών 2016

Έλεγχος Παρουσιολογίων Εκπαιδευτών 2016

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτές του εξαμήνου 2016Β να ελέγξουν προσεκτικά τις παρουσίες τους για το έτος 2016 στο σχετικό πίακα με τα ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2016.

Σχολιάστε