Αναπλήρωση Μαθήματος «Πρακτικές Ασκήσεις Ποδολογίας (Θεωρία)»

Αναπλήρωση Μαθήματος «Πρακτικές Ασκήσεις Ποδολογίας (Θεωρία)»

Σας ενημερώνουμε ότι η αναπλήρωση του Μαθήματος «Πρακτικές Ασκήσεις Ποδολογίας (Θεωρία)» της ειδικότητας «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/01/2017 και την Τρίτη 31/01/2017, 1η ώρα

Σχολιάστε