Προγραμματισμός Εξετάσεων Εξαμήνου 2016Β και Έναρξη Εξαμήνου 2017Α (Νέα Ενημέρωση)

Προγραμματισμός Εξετάσεων Εξαμήνου 2016Β και Έναρξη Εξαμήνου 2017Α (Νέα Ενημέρωση)

Σύμφωνα με το έγγραφο Κ1/8863/19-01-2017 της ΓΓΔΒΜΝΓ που μας κοινοποιήθηκε, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α) Εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην χώρα το τελευταίο διάστημα, πολλά Δημόσια ΙΕΚ παρέμειναν κλειστά για αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα να χαθούν  πολλές ώρες κατάρτισης.

β) Κάθε Δημόσιο ΙΕΚ καλείται να μεριμνήσει για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών και τον προγραμματισμό των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου 2016Β.

γ) Από τη ΓΓΔΒΜΝΓ, για τα Δ ημόσια ΙΕΚ, η έναρξη του ωρολογίου προγράμματος για το εαρινό εξάμηνο 2017Α ορίζεται η  23η Φεβρουαρίου 2017 και η λήξη του η 30η Ιουνίου 2017.

Με βάση τα παραπάνω, για το ΙΕΚ Μυτιλήνης, η εξεταστική περίοδος του εξαμήνου 2016Β θα διαρκέσει από 8/2/2017 μέχρι 17/2/2017. Πιο συγκεκριμένα, για τα τμήματα στα οποία οι αναπληρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί εγκαίρως, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούνν από  8/2/2017 μέχρι 15/2/2017 ενώ για τα υπόλοιπα από 10/2/2017 μέχρι 17/2/2017. Το πρόγραμμα εξετάεων ανά ειδικότητα θα αναρτηθεί το συντομότερο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα εκδοθούν μέχρι τις 22/2/2017.

Σχολιάστε