Τροπολογία για την Επιλογή των Εκπαιδευτών στις Δομές της Δια Βίου Μάθησης (Νέα Ενημέρωση)

Σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε η για την επιλογή των εκπαιδευτών στις δομές της Δια Βίου Μάθησης:
«Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τον εκάστοτε φορέα που ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον οποίο αναθέτει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την υλοποίηση των προγραμμάτων της.»

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, δείτε τα παρακάτω:

Αναμένουμε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η τροπολογία αυτά στα Δημόσια ΙΕΚ.

Σχολιάστε