Τροπολογία για την Επιλογή των Εκπαιδευτών στις Δομές της Δια Βίου Μάθησης (Νέα Ενημέρωση)

Τροπολογία για την Επιλογή των Εκπαιδευτών στις Δομές της Δια Βίου Μάθησης (Νέα Ενημέρωση)

Σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε η για την επιλογή των εκπαιδευτών στις δομές της Δια Βίου Μάθησης:
«Η επιλογή των εκπαιδευτών γίνεται από τον εκάστοτε φορέα που ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον οποίο αναθέτει η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την υλοποίηση των προγραμμάτων της.»

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, δείτε τα παρακάτω:

Αναμένουμε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η τροπολογία αυτά στα Δημόσια ΙΕΚ.

Σχολιάστε