Πρόγραμμα Εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016Β

Πρόγραμμα Εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2016Β

Ανακοινώνουμε το τελικό πρόγραμμα εξετάσεων του φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β. Τονίζουμε ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας, ο καταρτιζόμενος βαθμολογείται με μονάδα (1).

Σχολιάστε