Συνεδρίαση Συλλόγου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Συνεδρίαση Συλλόγου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Καλούνται οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20:00 στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης. Η παρουσία όλων των εκπαιδευτών είναι απαραίτητη – στο τέλος της συνεδρίασης το πρακτικό θα πρέπει να υπογραφεί από όλους.

Θέματα συνεδρίασης:

Σχολιάστε