Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ στη ΔΕΗ

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ στη ΔΕΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μπορεί να απασχολήσει πρακτικά ασκούμενους Δημοσίων ΙΕΚ και επισυνάπτουμε τη σχετική ανακοίνωση.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε η εφαρμογή και για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 του προγράμματος απασχόλησης Πρακτικής Άσκησης Δημοσίων ΙΕΚ σε μονάδες τις Εταιρείας μας.
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.( (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά.
deddhe
Οι ειδικότητες που μας ενδιαφέρουν ενδεικτικά είναι:

  • Τεχνικός Εφαρμογών πληροφορικής
  • Τεχνικός Δικτύων
  • Τεχνικός Μηχανοτρονικής
  • Τεχνικός Η/Υ
  • Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας
  • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
  • Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές που θέλουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην Εταιρεία μας μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους μονάδες. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υπηρεσιακά κλιμάκια , τουλάχιστον σε κάθε πρωτεύουσα Νομού, σε όλη την Επικράτεια.

Στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Σωτηρία Κυτέα
Υποτομέας Εκπαίδευσης
Τομέας Ανάπτυξης Α.Δ.
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

Τ 210 9281919
F 210 9281921
S.Kytea@deddie.gr
Λ. Συγγρού 49, 117 43 Αθήνα

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΔΕΔΔΗΕ, Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών, Περιοχή Λέσβου, Οδυσσέα Ελύτη 5, 81100 Μυτιλήνη και στο τηλέφωνο 2251021623.

Σχολιάστε