Διευκρινήσεις για τους Εκπαιδευτές από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Διευκρινήσεις για τους Εκπαιδευτές από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, παραθέτοντας ηλεκτρονικό μήνυμα που μας αποστάλθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΜ.

Σας αποστέλλουμε διευκρινήσεις τις οποίες λάβαμε από την οικονομική υπηρεσία και αφορούν κατηγορίες εκπαιδευτών. Σας ενημερώνουμε ότι για τις αλλαγές στα ατομικά στοιχεία και για τις λοιπές κατηγορίες εκπαιδευτών θα επικοινωνήσουμε εκ νέου όταν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα των αλλαγών που έχουν προκύψει βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτές των εξαμήνων 2016Β και 2017Α να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

  1. Αρχείο διευκρινήσεων ανά κατηγορία εκπαιδευτών
  2. Υπεύθυνη Δήλωση 1
  3. Υπεύθυνη Δήλωση 2

Σχολιάστε