Συνεδρίαση Συλλόγου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Μυτιλήνης Εξαμήνου 2017Α

Συνεδρίαση Συλλόγου Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Μυτιλήνης Εξαμήνου 2017Α

Καλούνται οι εκπαιδευτές Εξαμήνου 2017Α του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:45 στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης. Η παρουσία όλων των εκπαιδευτών είναι απαραίτητη – στο τέλος της συνεδρίασης το πρακτικό θα πρέπει να υπογραφεί από όλους.

Θέματα συνεδρίασης:

  • Αποτελέσματα Φοίτησης (απουσίες)
  • Εξετάσεις εξαμήνου 2017Α
  • Νέες ειδικότητες
  • Ετήσια εκδήλωση ΙΕΚ στο Επιμελητήριο Λέσβου
  • Προβλήματα στη λειτουργία του ΙΕΚ, προτάσεις βελτίωσης
  • Καθήκοντα εκπαιδευτών
  • Επιπρόσθετα ζητήματα

Σχολιάστε