Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

Ανακοινώνουμε το τελικό πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2017Α. Τονίζουμε ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας, ο καταρτιζόμενος βαθμολογείται με μονάδα (1).

Σχολιάστε