Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ Σχετικά με τη Διεκπεραίωση Πληρωμών Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Εξαμήνου 2017Α

Ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ Σχετικά με τη Διεκπεραίωση Πληρωμών Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Εξαμήνου 2017Α

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης μέσω ηλεκτρονικής ανακοίνωσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι  ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής εκπαιδευτών ΔΙΕΚ με ΙΚΑ και ΑΕΔ για την εξόφληση του Α’ εξάμηνου 2017 (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2017).

Σχολιάστε