Ανανέωση Εγγραφής Παλαιών Καταρτιζομένων (Γ’ Εξαμήνου) για το Νέο Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017Β

Ανανέωση Εγγραφής Παλαιών Καταρτιζομένων (Γ’ Εξαμήνου) για το Νέο Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017Β

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση εγγραφής (επανεγγραφή) για κάθε παλαιό καταρτιζόμενο που ήδη φοιτά στο ΙΕΚ και επιθυμεί να συνεχίσει τη φοίτηση στο νέο φθινοπωρινό εξάμηνο 2017Β, μπορεί να πραγματοποιηθεί από 5/9/2017 έως 15/09/2017 και ώρες 13:00 – 18:30. Η ανανέωση εγγραφής αφορά επίσης τους καταρτιζόμενους που έχουν διακόψει τη φοίτηση και έχουν καθεστώς «Επαναπαρακολούθηση».

Προτείνουμε να έχετε συμπληρωμένο το έντυπο για την ανανέωση εγγραφής (μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα Έντυπα). Παρακαλούμε να συμπληρώσετε σωστά ΟΛΑ τα στοιχεία σας (αριθμό ταυτότητας, αριθμό δημοτολογίου, κοκ).

Συνιστούμε την ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου για την ανανέωση εγγραφής. Η αποστολή είναι δυνατό να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας Επικοινωνίας ή μέσω φαξ στο 22510-24220.

Σχολιάστε