ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017Α

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017Α

Επειδή παρατηρείται ακόμα ζήτηση για εγγραφές στα Δημόσια ΙΕΚ, αποφασίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εκ νέου ενεργοποίηση της δυνατότητας νέων εγγραφών Α’ εξαμήνου.

Νέες εγγραφές είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μέχρι να συμπληρωθούν τα κενά για τις 3 από τις 4 νέες ειδικότητες Α’ εξαμήνου που λειτουργούν στο ΙΕΚ Μυτιλήνης (για την ειδικότητα Τεχνικός Αισθητικής και Μακιγιάζ δεν υπάρχουν κενά).

Δικαιολογητικά:
Κατά την προσέλευσή τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
– Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής (είναι δυνατό να συμπληρωθεί και στο ΙΕΚ όμως οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους)
– Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
– Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κ.λ.π.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Παρακαλούμε τους υποψηφίους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι την Παρασκευή 20-10-2017 στις 20:00μ.μ., αφού μετά τη λήξη της προθεσμίας κανένα αίτημα για νέα εγγραφή ή αλλαγή ειδικότητας δεν θα γίνει δεκτό.

Σχολιάστε