Ενημέρωση για το Πλαίσιο του Προγράμματος Επιδοτούμενης Μαθητείας

Ενημέρωση για το Πλαίσιο του Προγράμματος Επιδοτούμενης Μαθητείας

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε 960 ώρες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας. Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία είναι υποχρεωτική προκειμένου ο καταρτιζόμενος να αποφοιτήσει, να αποκτήσει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και να έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί νέα σελίδα που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και το θεσμικό πλαίσιο για το Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ.

Όσον αφορά το ΙΕΚ Μυτιλήνης, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας τμήματος επιδοτούμενης Μαθητείας για τις ειδικότητες «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» και «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» εφόσον ολοκληρωθεί το Δ’ εξάμηνο σπουδών.

Παράλληλα, έχει ανανεωθεί και η σχετική σελίδα της Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.

Οι δύο σελίδες είναι προσβάσιμες και από το βασικό μενού της ιστολίδας του ΙΕΚ μέσω της επιλογής «Πρακτική Άσκηση».

 

Σχολιάστε