Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Λογιστικό Γραφείο Μαυραγάνης-Παπαρίσβα ΟΕ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Λογιστικό Γραφείο Μαυραγάνης-Παπαρίσβα ΟΕ

Στα πλαίσια του μαθήματος «Μηχανογραφημένη Λογιστική» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  η εκπαιδευτική επίσκεψη της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» Γ’ εξαμήνου στο Λογιστικό Γραφείο Μαυραγάνης-Παπαρίσβα ΟΕ.  Βασικός σκοπός της επίσκεψης ήταν οι σπουδαστές να μελετήσουν το τρόπο μηχανοργάνωσης του λογιστηρίου σε πραγματικό χρόνο. Οι καταρτιζόμενοι είχαν ακόμα την ευκαιρία να αναρτήσουν φορολογικές καταστάσεις υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή. Τέλος, υποβλήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με το μάθημα και μέσω του κλίματος επικοινωνίας δημιουργήθηκε ανταλλαγή απόψεων και επίλυση αποριών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς.

Σχολιάστε