Ανακοίνωση για την Ειδικότητα «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών»

Ανακοίνωση για την Ειδικότητα «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών»

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα «Αυτοάμυνα-Αυτοπροστασία» και «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα» της ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών» Β’ εξαμήνου ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Μαϊου 2018 και την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018. Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση των μαθημάτων.

Σχολιάστε