Αποτελέσματα Τελικής Επιλογής Καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ – Εγγραφές Νέων Επιτυχόντων Εξαμήνου 2017Β

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ – 2017Β – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προθεσμίες Εγγραφών
Παρακαλούνται οι νέοι επιτυχόντες υποψήφιοι (πρώην επιλαχόντες) να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Τρίτη 26-09-2017 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής και να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους.

Ώρες εγγραφών για το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης: 13:00-20:00

Δικαιολογητικά:
Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
– Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής (είναι δυνατό να συμπληρωθεί και στο ΙΕΚ)
– Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
– Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κ.λ.π.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
– Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
– Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου)

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ.

Περισσότερα

Αποτελέσματα Επιλογής Καταρτιζομένων στα ΔΙΕΚ – Εγγραφές Επιτυχόντων Υποψηφίων Εξαμήνου 2017Β

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Προθεσμίες Εγγραφών
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 14-09-2017 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Περισσότερα …

Ανανέωση Εγγραφής Παλαιών Καταρτιζομένων (Γ’ Εξαμήνου) για το Νέο Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017Β

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση εγγραφής (επανεγγραφή) για κάθε παλαιό καταρτιζόμενο που ήδη φοιτά στο ΙΕΚ και επιθυμεί να συνεχίσει τη φοίτηση στο νέο φθινοπωρινό εξάμηνο 2017Β, μπορεί να πραγματοποιηθεί από 5/9/2017 έως 15/09/2017 και ώρες 13:00 – 18:30. Η ανανέωση εγγραφής αφορά επίσης τους καταρτιζόμενους που έχουν διακόψει τη φοίτηση και έχουν καθεστώς «Επαναπαρακολούθηση».

Περισσότερα …

Ανανέωση εγγραφής καταρτιζομένων για το εαρινό εξάμηνο 2017Α

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση εγγραφής (επανεγγραφή) για κάθε καταρτιζόμενο που ήδη φοιτά στο ΙΕΚ και επιθυμεί να συνεχίσει τη φοίτηση στο νέο εαρινό εξάμηνο 2017Α, πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Το έντυπο για την ανανέωση εγγραφής μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα Έντυπα.

Περισσότερα …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Όπως είναι γνωστό, σε πρώτη φάση η ειδικότητα «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», δε συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό αιτήσεων ώστε να λειτουργήσει το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β.

Η ΓΓΔΒΜΝΓ, στην οποία το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης υπέβαλε αίτημα για τη λειτουργία της ειδικότητας, μας ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι:

«Τα αιτήματα των <<περιφερειακών ΔΙΕΚ>> για κάποιες επιπλέον ειδικότητες (είτε στην ελληνική επαρχία είτε δίπλα σε μεγάλα αστικά κέντρα), πιθανότητα θα ικανοποιηθούν σε μεγάλο ποσοστό, οπότε παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΔΙΕΚ αυτών να είναι έτοιμοι για την καταχώρηση στοιχείων υποψηφίων σαν εγγραφές ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Περισσότερα …

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – 2016Β

Υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που δεν έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση για να εγγραφούν σε ΔΙΕΚ χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Όλοι υποψήφιοι της ειδικότητας «ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», είτε έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση είτε όχι, θεωρούνται επίσης ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Περισσότερα …

Επείγουσα ανακοίνωση – Εγγραφές καταρτιζομένων ΔΙΕΚ Εξαμήνου 2016Β

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία των εγγραφών των επιτυχόντων σπουδαστών της Α’ Φάσης πρέπει να ολοκληρωθεί απαραιτήτως έως και τη Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 20:00 μ.μ. Δεν θα δοθεί παράταση. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της διαχείρισης του μεγάλου πλήθους επιλαχόντων υποψηφίων όλης της χώρας, κεντρικά από τη ΓΓΔΒΜΝΓ.

Περισσότερα …