Διευκρινήσεις για τους Εκπαιδευτές από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, παραθέτοντας ηλεκτρονικό μήνυμα που μας αποστάλθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΜ.

Σας αποστέλλουμε διευκρινήσεις τις οποίες λάβαμε από την οικονομική υπηρεσία και αφορούν κατηγορίες εκπαιδευτών. Σας ενημερώνουμε ότι για τις αλλαγές στα ατομικά στοιχεία και για τις λοιπές κατηγορίες εκπαιδευτών θα επικοινωνήσουμε εκ νέου όταν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα των αλλαγών που έχουν προκύψει βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Περισσότερα …

Δελτίο Τύπου – Ενημέρωση για τις πληρωμές Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης μέσω δελτίου τύπου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η διαδικασία πληρωμής των εκπαιδευτών που κάλυψαν τις ανάγκες των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Περισσότερα …

Επιστροφή Συμβάσεων Εκπαιδευτών Εξαμήνου 2016Β

Σας ενημερώνουμε ότι μας έχουν επιστραφεί οι συμβάσεις του φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β υπογεγραμμένες από τον εκπρόσωπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Καλούμε ττους εκπαιδευτές να παραλάβουν τη σύμβασή τους από τη γραμματεία του ΙΕΚ το συντομότερο.

Περισσότερα …

Επικοινωνία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα λειτουργεί από 08:00 μέχρι 16:00 για τη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων.

Η υποβολή αιτημάτων προς το λογιστήριο γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (Ε-mail) protokollo@inedivim.gr ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 213 1314603.

Περισσότερα …

Έλεγχος και Υπογραφή Συμβάσεων Εκπαιδευτών Εξαμήνου 2016Β (Νέα Ενημέρωση)

Νέα ενημέρωση 29/1/2017: Καλούνται οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ να ελέγξουν την κατάσταση των συμβάσεων εξαμήνου 2016Β ώστε τυχόν εκκρεμότητες να επιλυθούν άμεσα.

Σύμφωνα με οδηγίες που μας έχουν αποσταλλεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σας ενημερώνουμε ότι:

α) Οι συμβάσεις των εκπαιδευτών του φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β έχουν εκτυπωθεί.Οι εκπαιδευτές πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθουν στο ΙΕΚ ώστε να ελέγξουν και να υπογράψουν τις συμβάσεις τους σε δύο (2) αντίτυπα μέχρι την Τετάρτη 1/2/2017.

Περισσότερα …

Οδηγίες Σχετικά με τη Συμπλήρωση Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτών (Νέα Ενημέρωση 11/11/16)

Σημείωση 11/11/16: Σας παραθέτουμε αυτούσιο ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ:

Σας αποστέλλουμε εκ νέου διορθωμένα σε κάποια σημεία τα  έντυπα “απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή” και “Δήλωση ατομικών στοιχείων” , προς αντικατάσταση των προηγούμενων και προσθέτουμε μία ακόμη Υπεύθυνη Δήλωση.

Περισσότερα …

Επικοινωνία με το Τμήμα Λογιστηρίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να απευθυνθούν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για οικονομικά ή ασφαλιστικά θέματα για τις δυνατότητες πρόσβασης στο Τμήμα Λογιστηρίου:

1. Η υποβολή αιτημάτων προς το λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται εγγράφως με τους παρακάτω τρόπους:

  • κατάθεση στο τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  07.00 π.μ.  

Περισσότερα …