Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ

Ενημερώνουμε όλους τους καταρτιζόμενους του ΙΕΚ Μυτιλήνης ότι την Τετάρτη 28 Ιουνίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση.

Περισσότερα …

Νέο ΦΕΚ για την Πρακτική Άσκηση και τη Μαθητεία ΙΕΚ

Αναρτούμε το νέο ΦΕΚ σχετικά με την Πρακτική Άσκηση και τη Μαθητεία ΙΕΚ για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Αναμένουμε οδηγίες για την εφαρμογή του.

Περισσότερα …

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ για την Ειδικότητα ‘Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας’

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας ‘Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας’ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση, να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ.

Περισσότερα …

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ για την Ειδικότητα ‘Βοηθός Φυσικοθεραπείας’

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας ‘Βοηθός Φυσικοθεραπείας’ του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση, να επικοινωνήσουν με το ΙΕΚ.

Περισσότερα …

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ στη ΔΕΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μπορεί να απασχολήσει πρακτικά ασκούμενους Δημοσίων ΙΕΚ και επισυνάπτουμε τη σχετική ανακοίνωση.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε η εφαρμογή και για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 του προγράμματος απασχόλησης Πρακτικής Άσκησης Δημοσίων ΙΕΚ σε μονάδες τις Εταιρείας μας.

Περισσότερα …

Ενημέρωση σχετικά με την Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 83 τ.Α 11-05-2016 (άρθρο 42), η έναρξη της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έναρξη πρακτικής άσκησης στις 1/7/2016 ή στις 15/7/2016.

Περισσότερα …

Οδηγίες σωστής συμπλήρωσης του βιβλίου πρακτικής άσκησης

Για την αποφυγή λαθών στη συμπλήρωση του βιβλίου της Πρακτικής Άσκησης, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμβουλευτούν προσεκτικά τη νέα σελίδα με τις οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση. Στις οδηγίες περιέχονται κατάλληλα συμπληρωμένα υποδείγματα.

Σας ενημερώνουμε ακόμα ότι έχει ενημερωθεί η σελίδα με τις πληροφορίες για την πρακτική άσκηση.

Περισσότερα …