Τεχνικός Η/Υ

Πρόκειται για ειδικότητα που δε λειτουργεί πλέον στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Οι καταρτιζόμενοι ολοκλήρωσαν το Δ’ εξάμηνο φοίτησης τον Ιούνιο του 2015.

Η ειδικότητα αυτή αντιστοιχεί στην παλαιά ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  1. Νέος οδηγός σπουδών της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ
  2. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
  3. Γενικός οδηγός ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
  4. Κανονισμός για τα δημόσια ΙΕΚ.

Περισσότερα …